Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące administracji, prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości akademickich.


Vol 10, No 12(2) (2015)

Spis treści

Akta Stowarzyszenia

Zaproszenie na konferencję naukową i Walne Zebranie
 
PDF
9-10

Artykuły

Józef Krukowski
PDF
15-34
Małgorzata Makarska
PDF
35-45
Agnieszka Romanko
PDF
47-69

Sprawozdania

IV ogólnopolska konferencja naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
Anna Słowikowska
PDF
73-77
Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Paweł Lewandowski
PDF
79-82
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auctoritas in Iudicium” oraz Uroczyste odnowienie doktoratów
Anna Słowikowska
PDF
83-85

Informacje

Nowości Wydawnicze Członków Stowarzyszenia
Andrzej Kukulski
PDF
89